ประวัติการดริฟท์รถ

ประวัติการดริฟท์รถ

การดริฟท์มีต้นกำเนิดมาจากพวกนักแข่งตามถนน บนภูเขาแถบชนบทของประเทศญี่ปุ่นเป็นการแข่งบนถนนบนภูเขา (เรียกว่า โทเกะ) จนในที่สุดก็พัฒนามาเป็นรายการแข่งที่ต้องใช้ทุน และการโฆษณาต่าง ๆซึ่งได้รับการสนับสนุนและอนุมัติโดยองกรณ์ และจัดแข่งตามสนามแข่งเอกชนต่าง ๆ