โปรแกรมมวยไทยวันนนี้ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ศึก ส.สมหมาย เวทีมวย ราชดำเนิน เวลา 18.30 น.

Home / ข่าวมวย / โปรแกรมมวยไทยวันนนี้ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ศึก ส.สมหมาย เวทีมวย ราชดำเนิน เวลา 18.30 น.

โปรแกรมมวยไทยวันนนี้ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ศึก ส.สมหมาย เวทีมวย ราชดำเนิน เวลา 18.30 น.

Inmates And Foreigners Compete In Thailand's Prison Fight

1. ไฟเย็น ศิษย์หมอสันต์  Vs  พรพิทักษ์ พิทักษ์เมืองคอน
2. เพชรมณี ภ.หลักบุญ  Vs  หยกเพชร ส.กิตติชัย
3. สมเดช อ.มีบุญ  Vs  เจ้าพระยา สิงนวอาวุธ
4. เสาเอก เคซ่ายิม Vs  บัญชาชัย ป.เพชรศิริ
5. ก้องธรณี ส.สมหมาย  Vs  เขียวไพลิน ส.กิตติชัย
6. ศรนารายณ์ ส.สมหมาย  Vs  ชลสิทธิ์ เกียรติพูลผล
7. มงคลแก้ว ส.สมหมาย Vs  ขุมทรัพย์ อีเกิ้ลมวยไทย
8. มาลัยเงิน ส.สมหมาย  Vs  โอปอ ป.เรืองรัมย์
9.  คมพยัคฆ์ พิทักษ์เมืองแคน  Vs  กึกก้อง ศิษย์กำชัย

** หมายเหตุ   อาจมีการเปลี่ยนคู่