โปรแกรมมวยวันนี้ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 18.30 น.

Home / ข่าวมวย / โปรแกรมมวยวันนี้ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 18.30 น.

โปรแกรมมวยไทยวันนนี้ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 18.30 น.

Inmates And Foreigners Compete In Thailand's Prison Fight

1. ไก่ป่า เสน่ห์ลักษณทัวร์  Vs  มาวิน อ.มีคุณ
2. ออฟไซรด์ ศิษย์นิยม  Vs  สามเอก ศิษย์คงเอก
3. ซันโต๊ส ศ.วชิรยิม  Vs  เพชรน้ำหนึ่ง ศิษย์จอมยุทธ
4. ณรงค์ชัย ศิษย์จอมยุทธ  Vs  จอมโหด ลูกโคกรัก
5. พยัคฆ์ร่มเกล้า ศักดิ์ชัยโชติ  Vs  โรเบิร์ด ไฟเตอร์มวยไทย
6. ธนูเพชร เจริญกิตติกรณ์  Vs ค้างคาวแดง ฮั้วโรงน้ำแข็ง
7. พลังทิพย์ ส.ส.วิฑูรย์ นามบุตร Vs  หรั่งขาว เจริญกิตติกรณ์
8. ดาววิเศษ บริพัฒน์ บุรีรัมย์  Vs  ระดับเพชร ศิษย์เจริญทรัพย์
9.  วันสดใส ส.เพชรบุญมี  Vs  คุณหลวง ลูกคลองตัน

** หมายเหตุ   อาจมีการเปลี่ยนคู่