โปรแกรมมวยไทยวันนี้ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559

Home / ข่าวมวย / โปรแกรมมวยไทยวันนี้ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559

โปรแกรมมวยไทยวันนี้ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559

Inmates And Foreigners Compete In Thailand's Prison Fight

ศึกจ้าวมวยไทย เวทีมวย สยามอ้อมน้อย เวลา 12:15 น.

1. ก้องศึก สุรนารียิม  Vs  ทองพูน ส.จ.เล็กเมืองนนท์
2. รักสมบัติ หมอเบสกมลา  Vs  ฤทธิเดช ร.ร.กีฬาโคราช
3. เด่นหนองพวง ป.เชิดชัย  Vs  ปืนกล เล็กนครศรี
4. ช้างมะงง เกียรติโยธิน  Vs  ใจสิงห์ กีล่าสปอร์ต


ศึกยอดมวยไทย เวทีมวย รังสิต เวลา 14:00 น.

1. ตุ๊กตาเพชร ศ.เกียรตินิวัฒน์  Vs  เพชรนิยม เอฟ.เอ.กรุ๊ป
2. นิลสยาม ต.เปี่ยมทรัพย์แปดริ้ว  Vs  เพชรนที ศักดิ์สมพร
3. เพชรงาม เกียรติกำพล  Vs  องค์บาก ศิษย์สารวัตรเสือ
4. แสนศักดิ์ เพชรบัญชา  Vs  ยอดดีเซล ลูกเจ้าแม่ไทรทอง


ศึกไบร์ทีวี เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 14:00 น.

1. เด่นสระบัว นายกเอท่าศาลา  Vs  พันศักดิ์ ว.วรรณทวี
2. เพชรสีหมอก ว.วิจิตรโปรโมชั่น  Vs  นิวลูกรัก ศูนย์กีฬา อบต.ชิงโค
3. ตำรวจเหล็ก สุพัตรายิมส์  Vs  ใจสิงห์ เชเชียงใหม่ไข่กระทะ
4. ชำนาญศึก ว.ทวีชัย  Vs  รุ่งเพชร ส.พงษ์กิจชัย


ศึกยอดมวยไทยรัฐทีวี เวทีมวย มนตรีสตูดิโอ เวลา 15:00 น.

1. แสนชัยน้อย นิธิพัฒน์ทนายความ  Vs  นำพลเล็ก ก.กัมปนาท
2. เพชรพงัน ส.สุขสม  Vs  สายันต์เล็ก สายันต์ยิม
3. วิษณุพร เพชร ป.ต.อ.  Vs  ฉลามศึก สข.วาณิชสังข์รอด
4. เพชรลำสินธุ์ ส.ก.สุไหงยิม  Vs  ฝนหลวง ศิษย์บุญมี


ศึกมวยไทยลุมพีนีเกริกไกร เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 16:30 น.

1. ยอดพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์  Vs  เพชรไพลิน สิงห์บ้านสร้าง
2. ซื่อสัตย์ แป๊ะมีนบุรี  Vs  แสนทนง ส.ยิ่งเจริญการช่าง
3. โชคนำชัย ส.เสือเพชร  Vs  สะท้านฟ้า อิมิเน้นท์แอร์
4. สม้อ อบต.ท่าศาลา  Vs  ฉลามนุ๊ก ส.รังสรรค์

** หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงคู่ชก