โปรแกรมมวยไทยวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2559

Home / ข่าวมวย / โปรแกรมมวยไทยวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2559

โปรแกรมมวยไทยวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2559

Inmates And Foreigners Compete In Thailand's Prison Fight

ศึกส.สมหมาย เวทีมวย ราชดำเนิน เวลา 18:30 น.

1. นิเชาว์ ป.โสภณ  Vs  สมิงดง ลูกหมีชุมพร
2. เฉลิมเกียรติ เกียรติเปเป้  Vs  บินลาดิน ศิษย์ชาตรี
3. ก้องธรณี ส.สมหมาย  Vs  เด่นสยาม เพชรสุภานันท์
4. ฉัตรพลอย ส.พูลสวัสดิ์  Vs  เงาพยัคฆ์ อ.บ.ต.โนนทอง
5. เสาโท เคซ่ายิม  Vs  เพชรเชียงขวัญ นายกสมเดช
6. ก้องศักดิ์ ศ.ศาสตรา  Vs  ฉัตรเพชร ส.พูลสวัสดิ์
7. ดอกไม้แดง เจ.เอส.พี  Vs  เสาเอก เค.ซ่า.ยิม
8. เคอาร์ ศักดิ์ชาตรี  Vs  หยกเพชร ศิษย์ศรชัย
9. แสนดี ส.สมหมาย  Vs  ก้องนำชัย ส.บุญนาคการช่าง

** หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงคู่ชก

ขออนุญาตใช้เนื้อหา