โปรแกรมมวยไทยวันนี้ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

Home / ข่าวมวย / โปรแกรมมวยไทยวันนี้ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

โปรแกรมมวยไทยวันนี้ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

โปรแกรมมวย

ศึกแสงมรก+ส.สมหมาย เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 18:30 น.

1. เคอาร์ ศักดิ์ชาตรี  Vs  เด่นมณี เจริญกิตติกร
2. เจ้าพระยา สิงห์นวอาวุธ  Vs  ฮ่องเต้ ลิลมวยไทย
3. จ้าวขุนทอง น.ศรีผึ้ง  Vs  หนองผือเล็ก ว.วรัญญา
4. บินหลาดิน ศักดิ์ชาตรี  Vs  สามารถ พ.มีบุญ
5. ปานเพชร ศิษย์ครูภักดิ์  Vs  โดโด้ ก.ศักดิ์ไพลิน
6. เคน ม.อันดามัน  Vs  สิงห์ทอง ยุทธชลบุรี
7. น้ำพองน้อย ส.สมหมาย  Vs  เพรชนาคิน ว.สังข์ประไพ
8. ต้นสัก ดราก้อนมวยไทย  Vs  ดอกไม้ป่า เด็กไฟฟ้า
9. ธนูทอง สิงห์ป้อมปราบ  Vs  พันเพชร สท.วัชรินทร์

** หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงคู่ชก