โปรแกรมมวยไทยวันนี้ วันเสาร์ที่16 กรกฎาคม 2559

Home / ข่าวมวย / โปรแกรมมวยไทยวันนี้ วันเสาร์ที่16 กรกฎาคม 2559

โปรแกรมมวยไทยวันนี้ วันเสาร์ที่16 กรกฎาคม 2559

โปรแกรมมวยไทย

ศึกจ้าวมวยไทย เวทีมวย สยามอ้อมน้อย เวลา 12:15 น.

1. กำพลเล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์  Vs  คชสารเล็ก ก.กัมปนาท
2. สวยงาม พุ่มพันธุ์ม่วง  Vs  บัวเขียว ป.พงษ์สว่าง
3. ไฟป่า ส.ณรงค์ฤทธิ์  Vs  ณพกฤต ก.กัมปนาท
4. เพชรใหม่ ส.ปลื้มจิตร  Vs  ชายเล็ก ม.ราชภัฏจอมบึง


ศึกไบร์ทีวี เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 14:00 น.

1. ดีแม็กซ์ ส.ธนาเพชร  Vs  เพชรน้ำหนึ่ง ส.รวมพล
2. เพชรริมโขง ส.พรชัย  Vs  เดินชนเล็ก สท.พิชิต
3. ตำรวจเหล็ก ทีเด็ดโล่ห์เงิน  Vs  มังกรขาว ต.ผิวหล่อภักดี
4. จ้าวจ๋อ ดาบสงค์ทางหลวง  Vs  หินลาดเล็ก ลูกหินลาด


ศึกมวยไทยลุมพีนีเกริกไกร เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 16:30 น.

1. นนทชัย จิตรเมืองนนท์  Vs  เพชรพันดุง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
2. มังกรหยก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์  Vs  หนึ่งปฐพี นายกเอท่าศาลา
3. เด่นหนองพวง ป.เชิดชัย  Vs  กุมารทอง จิตรเมืองนนท์
4. วิแพ่ง ป.ชัยสงคราม  Vs  ยอดขุนไกร ส.ไกรเวช

** หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงคู่ชก