วันที่ 29 กันยายน 2559 ศึก ส.สมหมาย เวทีมวยราชดำเนิน

โปรแกรมมวย วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559

Home / โปรแกรมมวย / โปรแกรมมวย วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559

 

ศึก ส.สมหมาย เวทีมวยราชดำเนิน  วันที่ 29 กันยายน 2559 เริ่มเวลา 18.30 น.
คู่ที่ ฝ่ายแดง ฝ่ายน้ำเงิน พิกัด
1 รักเต็มร้อย ส.จ.วิชิตแปดริ้ว
VS ดอกไม้แดง เจ.เอส.พี 112
2 สมิงดำ ไมอามี่คอนโดบางปู
VS แอ๊ดดำทีเด็ด 123
3 เพชรบ้านแขก ส.สมหมาย VS เคน ม.อันดามัน 118
4  สราวุธ ส.จ.วิชิตแปดริ้ว
VS ฉมวกเพชร ลูกพระบาท  112
5 เพชรน้ำงาม อ.ขวัญเมือง VS เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี่ 124
6 ซุปเปอร์บอล ตี๋เมืองเลย VS บางพลีน้อย 96 ปีนัง 129
 (คู่เอก) เพชรอู่ทอง อ.ขวัญเมือง VS แก้วกังวาล พริ้ววาโย 129

 

1. รักเต็มร้อย ส.จ.วิชิตแปดริ้ว  VS   ดอกไม้แดง เจ.เอส.พี.

s__23912452

 

2. สมิงดำ ไมอามี่คอนโดบางปู VS  แอ๊ดดำ ทีเด็ด

s__23912453

 

3. เพชรบ้านแขก ส.สมหมาย  VS  เคน ม.อันดามัน

s__23912454

 

4. สราวุธ ส.จ.วิชิตแปดริ้ว  VS  ฉมวกเพชร ลูกพระบาท

s__23912455

 

5. เพชรน้ำงาม อ.ขวัญเมือง VS  เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี่

s__23912456

 

6. ซุปเปอร์บอล ตี๋เมืองเลย  VS  บางพลีน้อย 96 ปีนัง

s__23912457

 

7. (คู่เอก) เพชรอู่ทอง อ.ขวัญเมือง  VS  แก้วกังวาน พลิ้ววาโย

s__23912458

 

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ขออนุญาตใช้เนื้อหา