ข่าวมวย ทัศนะวิจารณ์ ผลมวย วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 วิเคราะห์มวย

โปรแกรมมวย วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559

Home / โปรแกรมมวย / โปรแกรมมวย วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559

โปรแกรมมวย วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559

 ศึกเพชรเจ้าพระยา

วันที่ 16/11/2016 เริ่มเวลา: 18:30 น.

 

ดีที ไก่แจ้รังสิต   VS    โชคมงคล ศิษย์ป๋าแดง

ฉัตรพลอย ส.พูลสวัสดิ์   VS    เดชฤทธิ์ เค.ซ่า.ยิม

ฉัตรเพชร ส.พูลสวัสดิ์   VS    เพชรวิชิต ส.จ.วิชิตแปดริ้ว

เสาโท เค.ซ่า.ยิม  VS    เพชรตาแมว ศ.ศาสตรา

เสาเอก เค.ซ่า.ยิม   VS   ก้องศักดิ์ ศ.ศาสตรา

วันชัย เกียรติหมู่9    VS    สราวุธ ส.จ.วิชิตแปดริ้ว

(คู่เอก) โอเล่ย์ ศิษย์นิวัฒน์    VS     เพชรรุ่ง นายกไก่แปดริ้ว