ข่าวมวย ทัศนะวิจารณ์ ผลมวย วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 วิเคราะห์มวย

โปรแกรมมวย วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

Home / โปรแกรมมวย / โปรแกรมมวย วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

โปรแกรมมวย วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 น.

ศึกวันมิตรชัย

ปานเพชร ศักดิ์ภิญโญ (105) Vs ดาวใต้ ราไวย์มวยไทย (105)

รัตนพล น.อนุวัฒน์ยิม (109)  Vs  โดโด้ ลูกโคกรัก (109)

เอกมงคล น.อนุวัฒน์ยิม (114) Vs  วัฒนา ศิษย์สองพี่น้อง (114)

ยอดสยาม ส.จ.อวยพรศรี (113) Vs  ดาวมงคล พ.เพชรมากคง (113)

มณีเจ็ดแสง ศักดิ์วิเชียร (129) Vs  ฟ้ารุ่ง อีเกิ้ลมวยไทย (129)

เทพวาฤทธิ์ ราไวย์มวยไทย (121) Vs นิวแสงเทียน ปกรณ์พรสุรินทร์ (121)

ก้องนภา ศรีมงคล (97) Vs แสงทองน้อย ธนสุรนคร (98)