ข่าวมวย มวย มวยวันนี้ เรตมวย

โปรแกรมมวย วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2560

Home / โปรแกรมมวย / โปรแกรมมวย วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2560

โปรแกรมมวย วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2560 
ศึกเพชรสุภาพรรณ
เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 18:30 น.

เผด็จศึก จ.นพรัตน์ 100 Vs ฉัตรชัยน้อย เกียรติแดนชัย 100

ทหารเสือ ส.เสือเพชร 120 Vs วันใหม่ จ.นพรัตน์ 120

ยอดปิติ เพชรรุ่งเรือง 122 Vs  หยกเพชร อ.สนิทพันธ์ 122

เทอดเกียรติ รัชดารีสอร์ท 120 Vs แท่งทอง เพชรมณีรัตน์ 120

งาเทา ป.วราลักษณ์ 109 Vs เพชรกังวาน เพชรมณีรัตน์ 109

รักสุรินทร์ เคซ่ายิม 127 Vs กึกก้อง ป.วราลักษณ์ 127

จอมโหด ช.เกตุวีณา 130 Vs  ตี๋เล็ก เพชรสี่หมื่น 130

ธนชาติ ต.บ้านตาล 106 Vs  คมเพชร ศูนย์กีฬาห้วยต้ม 106

มหาเฮง เพชรรุ่งเรือง 100 Vs ขวัญเพชร อ.สนิทพันธุ์ 100

ขออนุญาตใช้เนื้อหา