ข่าวมวย มวย มวยวันนี้ โปรแกรมมวย

โปรแกรมมวย วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561

Home / โปรแกรมมวย / โปรแกรมมวย วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561

โปรแกรมมวย วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 ศึกวันกิ่งทอง
เวทีมวย ราชดำเนิน เวลา 18:30 น.

รถเหล็ก น.อนุวัฒน์ยิม 101 Vs ยอดธง สจ.โต้งปราจีนฯ 101

สองฝั่งโขง เอฟ.เอ.กรุ๊ป 116 Vs มงคลทรัพย์ น.อนุวัฒน์ยิม 116

ก้องสุริยา ศิษย์นที 128 Vs ยอดรัก สามารถพยัคฆ์อรุณยิม 128

ออโต้ เมืองผาภูมิ 115 Vs พร้อมรบ น.นพหิรัญ 115

วีรพลเล็ก ว.วันชัย 116 Vs บัวขาวเล็ก ศิษย์ อ.บุญชอบ 116

สี่แคว ที.เอ็นมวยไทย 122 Vs เพชรตาแมว ศ.ศาสตรา 122

เพชรงาม เกียรติกำพล 133 Vs เพชรสองภาค ศิษย์เจริญทรัพย์ 133

หาญชัย ท.พราน49 116 Vs เพชร ทบ.ศิษย์ผู้กองนวย 116

น้องโอ๊ต น.นาคสินธุ์ 100 Vs ก้องธรณี เกียรติจำรูญ 100