ผลมวย มวย เรตมวย

ผลมวย วันพุธ ที่14 ธันวาคม 2559

Home / ผลมวย / ผลมวย วันพุธ ที่14 ธันวาคม 2559

ผลมวย วันพุธ ที่14 ธันวาคม  2559

ศึก ส.สมหมาย
เวทีราชดำเนิน

คมกริช ท.มโนธรรมรักษา แพ้คะแนน ลมเหนือ ส.ศักดิ์สยาม

หาญศึก อั๋นสุขุมวิท แพ้คะแนน ขวัญพยัคฆ์ STD.ทรานสปอร์ต

ฤทธิชัย ส.กิตติชัย แพ้คะแนน เพชรเกรียงไกร ช.พิทักษ์ชัย

จ้าวขุนทอง น.ศรีผึ้ง แพ้คะแนน ลูกขวัญ ส.จ.เหว่าแปดริ้ว

เกล็ดแก้ว นาวีอันดามัน ชนะคะแนน สมรักษ์น้อย ป.อ่าวทะเลบางเสร่

ยอดบัวแดง เดอะกลั๊ฟพัทยา ชนะคะแนน ฉมวกเพชร ลูกพระบาท

รักเต็มร้อย ส.จ.วิชิตแปดริ้ว เสมอ ดอกไม้แดง เจ.เอส.พี