ผลมวย วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560

ศึกเกียรติเพชร วันชัยน้อย สิงห์ปลาปากน้อย แพ้คะแนน แทนชัย สันติอุบล ไจแอนด์ จักรยานมวยไทยยิม แพ้คะแนน คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล เจนเชิง อ.พิริยะภิญโญ ชนะคะแนน แก่นสวน…

ผลมวย วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560

ศึกชูเจริญมวยไทย เพชรอู่ทอง อ.ขวัญเมือง แพ้คะแนน ก้าวหน้า พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะศึก ก.กัมปนาท ชนะคะแนน สุรชัย ส.สมหมาย เพชรทักษิณ ส.สมหมาย ชนะคะแนน พลอยวิทยา…

ผลมวย วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560

ศึกอาร์แอร์ไลน์ ไซ เอฟ.เอ.กรุ๊ป ชนะคะแนน ปานเพชร ศักดิ์ภิญโญ ชูทรัพย์ ต.อิทธิพร แพ้คะแนน เก่งกล้า ลูกหนองยายเทียม กานต์ชัย จิตรเมืองนนท์ แพ้คะแนน มีทรัพย์เล็ก…

ผลมวย วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560

ศึกมวยดีวิถีไทย เอกมงคล ไก่ย่างห้าดาวยิม แพ้คะแนน รักสุรินทร์ เคซ่ายิม ศักดิ์อุบล ศิษย์หนึ่งตระการ ชนะคะแนน เพชรอุดม ส.เสือเพชร คมสันต์ ส.เสือเพชร แพ้น็อก ยกที่…

ผลมวย วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560

ศึกจ้าวมวยไทย เบิกบาน ลูกเมืองเพชร ชนะคะแนน แสตมป์ทอง ป.เพชรไข่แก้ว เพชรหัวหิน ป.เพชรไข่แก้ว แพ้คะแนน เพชรกังวาน เพชรมณีรัตน์ เรือหลวง นาวีอันดามัน ชนะน็อก ยกที่…

ผลมวย วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560

ศึกเพชรยินดี ราชดำเนิน เพชรเดช ศักดิ์วิเชียร ชนะคะแนน ลูกต้น ว.เพชรชลจันทร์ ออโต้ เมืองผาภูมิ (น.นาคสินธุ์,อ.วันเชิด) แพ้น็อกยก3 แดนสยาม ครูดามยิมส์ (ส.สมศักดิ์ศรี,สกุลรัตนะ) เพชรอนุวัฒน์…