วิจารณ์มวย เรตมวย ​ มวยไทยวันนี้ ​ราคามวย

วิจารณ์มวย วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

Home / ข่าวมวย, วิเคราะห์มวย / วิจารณ์มวย วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

วิจารณ์มวย ประจำวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

 

ศึก ส.สมหมาย
เวทีราชดำเนิน เวลา 18:30 น.

 

ก้องเมืองพรหม ศิษย์ปู่ใจ ชั่งได้ 115.9 ลด 1.5 ปอนด์
จะแพ้
ศิริโชค ที.บี.เอ็ม ชั่งได้ 114.7 ลด 0.3 ปอนด์

 

……..

ก้านเพชรเล็ก ศ.เวียงสิงห์ ชั่งได้ 111.5 ลด 1.5 ปอนด์
จะชนะ
สังข์ทอง วีระพลบ้านมวยไทย ชั่งได้ 105 ขาด 5 ปอนด์

……..

 

มหาเฮง เพชรรุ่งเรือง ชั่งได้ 118.1 ลด 1.1 ปอนด์
จะแพ้
นาคี ศิริลักษณ์มวยไทย ชั่งได้ 118.4 ลด 1.4 ปอนด์

……..

ยอดกังวาน ส.ธารทิพย์ ชั่งได้ 115.8 ลด 1.8 ปอนด์
จะชนะ
เพชรมงคล ว.มวยไทยศึกษาจอมบึง ชั่งได้ 115.8 ลด 1.8 ปอนด์

……..

เพชรเมืองปาน บำรุงศิษย์ ชั่งได้ 112.5 ลด 0.5 ปอนด์
จะชนะ
รุ่งพิทักษ์ นุ้ยสี่มุมเมือง ชั่งได้ 112.8 ลด 0.8 ปอนด์

……..

แรมบ๊องส์ ศิษย์เสธ.ตู ชั่งได้ 124.9 ขาด 0.1  ปอนด์
จะชนะ
กุหลาบขาว ศ.กุลวงศ์ ชั่งได้ 127.4 ลด 0.4 ปอนด์

……..

พรชัยน้อย ม.รัตนบัณฑิต ชั่งได้ 134.9 ลด 2.9 ปอนด์
จะชนะ
เพชรน้ำงาม อ.ขวัญเมือง ชั่งได้ 133.3 ลด 1.3 ปอนด์