สปอร์ต-คลีนิค : การวิ่งเพื่อสุขภาพ และ 3 เหตุผลที่คุณต้องวิ่ง

Home / กีฬาอื่นๆ / สปอร์ต-คลีนิค : การวิ่งเพื่อสุขภาพ และ 3 เหตุผลที่คุณต้องวิ่ง
การวิ่งเพื่อสุขภาพ และ 3 เหตุผลที่คุณต้องวิ่ง

การวิ่งเพื่อสุขภาพต่างกับการวิ่งแข่งขัน เพราะเป็นการวิ่งเหยาะๆ ด้วยความเร็วระหว่างการเดินกับการวิ่งเร็ว การวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นการออกกำลังกายแบบอากาศนิยม (แอโรบิค) ชนิดหนึ่งที่ทำได้ง่ายเพราะไม่มีเทคนิคที่ซับซ้อนและมีอันตรายน้อยเมื่อเทียบกับการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายแบบอื่น

การวิ่งเพื่อสุขภาพที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพร่างกายจะส่งผลให้สมรรถภาพการรับออกซิเจนของร่างกายดีขึ้น เพราะทำให้หัวใจหลอดเลือดและปอดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและการทำงานจนสามารถรับและขนส่งออกซิเจนได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันกล้ามเนื้อและอวัยวะอื่นก็พลอยแข็งแรงขึ้น นอกจากนั้นยังมีผลต่อจิตใจที่ทำให้ผู้วิ่งคลายความเคร่งเครียดทางจิตใจและมีอารมณ์ปลอดโปร่งขึ้นด้วย

3 เหตุผลที่การวิ่งเป็นสิ่งที่ “ต้อง”ทำ

น.พ.สุจินต์ ผลากรกุล อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้มีประสบการณ์การวิ่งมานานกว่า 6 ปี เคยกล่าวไว้ “ใครก็ตามที่วิ่งติดต่อกันได้นานกว่า 20 นาที จะเป็นผู้ที่มีความอดทน ไม่อารมณ์เสีย หรือโมโหใครง่ายๆ”

เหตุผลที่ 1 คือ “การวิ่งเป็นการใช้พลังงานมากที่สุดอย่างหนึ่งในกระบวนการออกกำลัง” “ถ้าท่านเล่นกอล์ฟ ท่านต้องใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมง จึงจะใช้พลังงานเท่ากับการวิ่งเพียง 1 ชั่วโมง”

เหตผลที่ 2 คือ “เมื่อท่านวิ่งแล้ว ท่านจะไม่ค่อยหิว”

เหตุผลที่ 3 คือ “เมื่อเราเล่นกีฬา อาหารจะถูกดูดซึมได้รวดเร็วขึ้น ” นักวิ่งจะเป็นพวกที่มีปัญหาการขับถ่ายน้อยมาก ทำให้ปัญหาเรื่องการขับถ่ายจะไม่มีกับนักวิ่ง” “แพทย์พบว่า ในคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ลำไส้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น เร็วขึ้น นั่นคือ อาหารจะผ่านจากปากถึงก้น ได้ในเวลาอันสั้น…การที่อาหารผ่านลำไส้ไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณสารอาหารที่ถูกดูดซึมก็จะเร็วตามไปด้วย “