ปั่นสู่จุดสูงสุดแดนสยาม “ท้าพิชิต อินทนนท์ คนพันธ์ุอึด” ครั้งที่ 9

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ปั่นสู่จุดสูงสุดแดนสยาม “ท้าพิชิต อินทนนท์ คนพันธ์ุอึด” ครั้งที่ 9

ปั่นสู่จุดสูงสุดแดนสยาม “ท้าพิชิต อินทนนท์ คนพันธ์ุอึด” ครั้งที่ 9 โดยโครงการ ปั่นสองน่อง ท่องอุทยานฯ

index2

โดยประเพณีการปั่นจักรยานพิชิตยอดดอยอินทนนท์ครั้งนี้ จะจัดมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559  ถือเป็นครั้งที่ 9 และในปีนี้มีผู้ร่วมให้ความสนใจเข้าร่วมถึงกว่า 5,000 คน แบ่งเป็น 2 ระยะทาง คือ พิชิตยอดดอยอินทนนท์ ระยะทาง 50 กิโลเมตร (วัดพระธาตุฯจอมแจ้ง จนถึง ยอดดอยอินทนนท์)  และระยะที่ 2 คือ ท่องเที่ยวอินทนนท์ ระยะทาง 16 กิโลเมตร (ที่ทำการอุทยานฯ จนถึง ยอดดอยอินทนนท์) ผู้ที่เข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน หากสามารถปั่นฯถึงยอดดอยอินทนนท์ ได้ภายในเวลา 15.30 น. จะได้รับรางวัลผู้พิชิตอินทนนท์
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไป สนับสนุนด้านการศึกษา มอบให้โรงเรียนจอมทอง ,สนับสนุนมอบสมทบกองทุนอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ , สนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารีจอมทอง และ สนับสนุนกิจกรรมของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์  “ท้าพิชิต อินทนนท์ คนพันธ์อึด” ได้ที่ www.doiinthanonchallenge.com ตั้งแต่เวลา 06.45 – 11.00 น.

index
แผนที่เส้นทางการปั่นพิชิตยอดดอยอินทนนท์