ขอนแก่น นานาชาติ มาราธอน วิ่ง

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มาตรฐานระดับสากล ขับเคลื่อนโลกอนาคต!!

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มาตรฐานระดับสากล ขับเคลื่อนโลกอนาคต!!

“ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนจากองค์กรมาราธอนนานาชาติ
Association of International Marathon and Distance Races หรือ AIMS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนระดับสากล โดยมีสมาชิกที่เป็นสนามวิ่งอยู่ทั้งหมดทั่วโลกปัจจุบัน 90 ประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกสนามแข่งขัน 166 แห่ง รวมสนามที่มีชื่อเสียงระดับ World Major Marathon อาทิ บอสตัน มาราธอน, ลอนดอนมาราธอน, เบอร์ลินมาราธอน, ชิคาโกมาราธอน, นิวยอร์คมาราธอน เป็นต้น สิทธิประโยชน์จากการรับรองของAIMSทำให้ผู้ผ่านการแข่งขันสามารถนำ Certificate รับรองเวลาการแข่งขันไปใช้ในการสมัครมาราธอนได้ทั่วโลก สนามวิ่งมาราธอนที่เป็นสมาชิกของ AIMS จะต้องได้รับการพิสูจน์วัดระยะเส้นทางการแข่งขันด้วยความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน ซึ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ได้จัดการแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กิโลเมตร การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนได้มีการนำเทคโนโลยี Radio frequency identification หรือ RFID มาใช้เพื่อติดตามตรวจสอบระยะทางและเวลาของผู้เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอนโดยใช้ RFID ย่านความถี่ UHF มีแท็กที่กันน้ำติดไว้ที่รองเท้าของนักวิ่งแต่ละคนทำให้มีประสิทธิภาพการอ่านค่าได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ100% แสดงผลเกือบ Real Time ซึ่งมีการ delay ไม่ถึงเสี้ยววินาที เพื่อยกมาตรฐานขอนแก่นมาราธอนสู่ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Marathon Majors และยกมาตรฐานสู่ระดับ World Marathon Majors ต่อไป

นอกจากนี้ ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ยังมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 44 สัญชาติ มีหน่วยแพทย์และพยาบาลจำนวน 19 จุด ด้วยรถปฐมพยาบาลระดับ advance วิ่งตามขบวนตลอดเส้นทาง รวมอัตราเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลกว่า 500 คน มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นที่ได้รับรางวัลประเทศด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินปิดเส้นทางวิ่ง 100% เพื่อความปลอดภัย มีอาหาร เครื่องดื่ม ครบครัน ปรุงอาหารสดใหม่ และใช้ระบบคัดแยกผู้รับบริการตามประเภทการวิ่ง และกองเชียร์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่คอยให้กำลังใจตลอดเส้นทาง มาตรฐานการวิ่งระดับโลก ขอนแก่นมาราธอนนานาชาตินี้ ยังปลูกฝังและถ่ายทอดการรักสุขภาพไปยังเยาวชนในชุมชน ผ่านโครงการ “สานฝันสู่วันมาราธอนนานาชาติ” โดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งศูนย์ฝึกและพัฒนาการวิ่งภายในโรงเรียน และคัดนักเรียนที่สนใจด้านการวิ่ง ลงสมัครและให้ที่พักฟรี ส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าร่วมรายการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรทรงคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ ให้เห็นว่า “เราสามารถสร้างความฝันให้เป็นจริงได้”

โดยให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ และต้องตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติดและอบายมุกทุกชนิด สร้างโอกาสในการเป็นนักวิ่งมืออาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัวเยาวชน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน 5,000 คน จาก 51 โรงเรียนเข้าร่วมใน “โครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ”  และมีอีกหลายหมื่นคนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ แม้ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จะได้รับมาตรฐานระดับสากล แต่ก็ไม่หลงลืมการปลูกฝังค่านิยมการรักสุขภาพให้เด็กในชุมชน เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพส่วนบุคคล เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนโลกอนาคต