บ้านเชียง มาราธอน มาราธอน วิ่ง อุดรธานี

บ้านเชียง มาราธอน วิ่งสัมผัสบรรยากาศโบราณคดี นี่สิน่าไป!!

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บ้านเชียง มาราธอน วิ่งสัมผัสบรรยากาศโบราณคดี นี่สิน่าไป!!


บ้านเชียง มาราธอน สุดยอดงานวิ่งที่จะได้สัมผัสกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง อยู่ในอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ที่ที่จะทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตและสร้างสังคม-วัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน วัฒนธรรมบ้านเชียงได้ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่ง ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปีแล้ว ด้วยเหตุนี้เององค์การยูเนสโกของสหประชาชาติจึงได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแห่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก

 

ติดตามกำหนดการณ์และรายละเอียดการวิ่งได้ที่ บ้านเชียง มาราธอน