งานเดิน-วิ่ง 101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช

ได้สุขภาพและยังได้บุญ! ศิริราชจัด ‘งานเดิน-วิ่ง 101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช’

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ได้สุขภาพและยังได้บุญ! ศิริราชจัด ‘งานเดิน-วิ่ง 101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช’

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เตรียมจัด “งานเดิน-วิ่ง 101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นประธานการแถลงข่าวร่วมกับ รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รศ.นพ. เมธี ชยะกุลคีรี ประธานอนุกรรมการจัดงานวิ่งฯ นพ.เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์ นักกรีฑาทีมชาติไทย ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 และ อ. นพ.สกิทา ม่วงไหมทอง สูติ-นรีแพทย์ พิธีกรรายการ ดร.ออซ ไทยแลนด์ บาย ศิริราช ร่วมด้วย

“อายุรศาสตร์” เป็นหนึ่งในเสาหลักที่ก่อกำเนิดและพัฒนาสาขาวิชาอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและการแพทย์ของประเทศไทย ซึ่งต่อมามีความก้าวหน้าและขยายเป็นสาขาวิชาใหม่ เช่น เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จิตเวชศาสตร์ และตจวิทยา

ในโอกาสนี้จึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณ ได้แก่ การประชุมวิชาการ “Update in Internal Medicine” การเดิน-วิ่งการกุศล ภายใต้ชื่อ “101 Medicine Run”

เปิดรับสมัครในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. ทางออนไลน์ที่ www.101medicinerun.com จนกว่าจะเต็มจำนวน 3000 คน ค่าสมัครคนละ 500 บาท พร้อมรับเสื้อที่ระลึก

โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร

ขออนุญาตใช้เนื้อหา