Run for Better City 2018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิ่ง

วิ่งสร้างเมือง Run for Better City 2018 โดยศิษย์เก่าสถาปัตยฯ และปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิ่งสร้างเมือง Run for Better City 2018 โดยศิษย์เก่าสถาปัตยฯ และปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิ่งสร้างเมือง Run for Better City 2018 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดขึ้นเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนใหม่ “ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภายในงานมีกิจกรรม”กล้าสร้างเมือง” กิจกรรมแจกต้นกล้าคนละ 1 ต้นเพื่อนำกลับไปปลูกร่วมสร้างเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน พิเศษเพียง 3,500 ต้นเท่านั้น พร้อมความพิเศษจากนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานอาทิ เกี๊ยง เกียรติศักดิ์ , แว่น จักราวุธ, เก้ง crescendo, แพร ณัฏฐธิดา, ปุ๊ก สุรพฤนท์,อาร์ม พิพัฒน์,เอ๋ นิ้วกลม ,ดู๋ สัญญา,แอ๊ด ไชยวัฒน์ ฯลฯ พร้อมการแสดงมินิ คอนเสิร์ต “Bird&Heart”