กกท. วิ่งท่อง ล่องสวนยาง

กกท. จัดแข่ง วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้านชวน วิ่งท่อง ล่องสวนยาง

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กกท. จัดแข่ง วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้านชวน วิ่งท่อง ล่องสวนยาง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้านชวน วิ่งท่อง ล่องสวนยาง กีฬาวิ่งแนวใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มที่จังหวัดระยองและอุบลราชธานี สร้างกระแสรักสุขภาพ พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านในชุมชน

กิจกรรมนี้เริ่มต้นขึ้นเพื่อให้พื้นที่จังหวัดเมืองรองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาแห่งใหม่ที่จะสร้างขึ้นในชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยมีอาสาสมัครจากในพื้นที่ชุมชน เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการวิ่งรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ครอสคันทรี่, การจัดการด้านความปลอดภัยในการจัดการเส้นทางการวิ่ง, การช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้น และความรู้ด้านการปฐมพยาบาลที่จำเป็นในการนำไปใช้พัฒนาการจัดการแข่งขัน ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยสนุบสนันให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นเจ้าภาพที่ดีในการรองรับนักกีฬาและท่องเที่ยวที่จะเข้ามาทำการแข่งขัน หรือว่ามาวิ่งเพื่อสุขภาพ

โดยในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย, นาย ประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค, นาย ทัตพงศ์ สิทธิโชค ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาจังหวัดระยอง และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง กาญจนา วาสนสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นเวทีร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรม วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้านชวน วิ่งท่อง ล่องสวนยาง จะเปิดรับสมัครประชาชนนักวิ่งและนักท่องเที่ยวที่รักการวิ่ง จำนวน 800-1,000 คน ไม่จำกัดเพศ, อายุ และเชื้อชาติ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละสนาม โดยจะเริ่มต้นกันที่ 2 จังหวัดแรกก่อน ดังนี้

จังหวัดระยอง จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเขายายชุม ผ่านชุมชนบ้านเพ หมู่ที่ 1 และ 7 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ระยะยางโดยประมาณ 7, 15 และ 24 กม. โดยตลอดเส้นทางวิ่งผ่านชุมชนสวนยางพารา สวนผลไม้ สลับกับแนวเขายายดาที่ร่มรื่นสวยงาม พร้อมลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ร่วมซื้อสินค้าจากชุมชนในท้องถิ่นมากมาย และได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย

จังหวัดอุบลราชธานี จัดการแข่งขันระหวางวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ ลานกิจกรรม วัดทุ่งศรีวิไล อบต.ชีทวน และ อบต.ป่าหัวดอน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นสุดยอดเส้นทางครอสคันทรี่ที่สวยและน่าประทับใจ ที่จะนำพาผู้ร่วมกิจกรรมผ่านวิถีชุมชน 4 หมู่บ้าน 2 ตำบล ชมวิถีชุมชนและร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และถ่ายรูปการเข้าเส้นชัยกับขัวน้อย สะพานที่สร้างจากแรงศรัทธาของคนในชุมชน พร้อมลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ร่วมซื้อสินค้าจากชุมชนในท้องถิ่นมากมาย

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : วิ่งท่อง ล่องสวนยาง