Run for better life ดอยฮาง วิ่ง

“Run for better life” Doi Hang Cross country trail ชิงถ้วยพระราชทานฯ

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / “Run for better life” Doi Hang Cross country trail ชิงถ้วยพระราชทานฯ

 

แถลงข่าว กิจกรรมวิ่ง “Run for better life” “Doi Hang Cross country trail” ชิงถ้วยพระราชทานในพระราชดำหริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประทานคำแนะนำให้จัดกิจกรรมที่เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เพื่อเปิดพื้นที่เรือนจำให้สังคมรับรู้ รับทราบว่า พื้นที่เรือนจำ ผู้ต้องขังในเรือนจำมีประโยชน์ และสามารถช่วยเหลือสังคมได้ โดยทรงมุ่งหวังให้พื้นที่เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย และถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในการที่มีเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยว และการเรียนรู้

นางกรรณิการ์ แสงทอง กรรมการกองทุนกำลังใจฯ

นางกรรณิการ์ แสงทอง กรรมการกองทุนกำลังใจฯ กล่าวว่า การจัดงาน “Run for better life” Doi Hang Cross country trail สืบเนื่องจากโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ดำเนินงานมาครบรอบ ๑๒ ปี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จึงทรงประทานคำแนะนำให้จัดกิจกรรม ที่เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เพื่อเปิดพื้นที่เรือนจำให้สังคมรับรู้ รับทราบว่า พื้นที่เรือนจำ ผู้ต้องขังในเรือนจำมีประโยชน์ และสามารถช่วยเหลือสังคมได้ โดยทรงมุ่งหวังให้พื้นที่เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย และถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในการที่มีเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

โย ยศวดี หัสดีวิจิตร

โย ยศวดี หัสดีวิจิตร ดารานักแสดงหญิง กล่าวว่า การวิ่งทำให้มองเห็นมุมมองชีวิตใหม่ๆ ได้รู้จักมิตรภาพ ซึ่งการเล่นกีฬาอยู่ที่ใจไม่ใช่อายุ นอกจากนี้ การใช้กีฬาเป็นสื่อให้คนทำดีเพื่อสังคมรอบข้าง เป็นโอกาสที่ดีที่จะเปลี่ยนชีวิตคนได้ การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตในสังคม

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบกองทุนกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ ต่อไป ซึ่งกองทุนกำลังใจฯ จะเข้าไปช่วยดูแลและช่วยเหลือผู้ต้องขังระหว่างอยู่ในเรือนจำ โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง เนื่องจากเป็นเพศที่เปราะบาง รวมถึงการเตรียมพร้อมผู้ต้องขังให้กลับไปใช้ชีวิตปกติในสังคมด้วย อย่างไรก็ตาม การวิ่งครั้งนี้ ยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมได้รับรู้และให้โอกาสผู้ต้องขังที่พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้ จะมีผู้ต้องขังมาช่วยเชียร์และช่วยงานสาธารณะ เป็นการสร้างความรู้สึกดีๆ สร้างจิตสาธารณะ ว่าเราและเขาเป็นเพื่อนมนุษย์กัน

สำหรับเส้นทางเส้นทางวิ่ง “Run for better life” Doi Hang Cross country trail มี 3 ระยะ

ระยะ 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท จะปล่อยตัวเข้าภายในเรือนจำ จะเจอกับโซนพอเพียงขอเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้กับผู้ต้องขังเพื่อสร้างชีวิตใหม่เพื่อกลับเข้าสู่สังคม
ระยะ5 กิโลเมตรและระยะ 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาทเท่ากัน โดยนักวิ่งทุกระยะจะได้สัมผัสธรรมชาติบนเส้นทางอันสวยงาน แปลกใหม่และท้าทายเช่นกัน

สำหรับผู้ชนะเลิศในประเภท Overall ระยะ 10 กม. และ 5 กม. ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานให้ และเงินรางวัลตามประเภทและกลุ่มอายุ ดังนี้

ระยะทาง 10 กม. รางวัลที่ 1 Overall ชาย/หญิง รับถ้วยประทานฯ เงินรางวัลอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ จำนวน 6 รุ่นอายุ ชาย/หญิง
– อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
– อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
– อันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท

ระยะทาง 5 กม. รางวัลที่ 1 Overall ชาย/หญิง รับถ้วยประทานฯ เงินรางวัลอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุจำนวน 6 รุ่นอายุ ชาย/หญิง
– อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
– อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
– อันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท

ระยะ 3 กม. Overall ชาย/หญิง รับเงินรางวัลอันดับที่ 1-3
– อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
– อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
– อันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท
และรางวัลพิเศษถ้วยรางวัลวิ่งสุดกำลังใจ สำหรับนักวิ่งคนสุดท้ายที่เข้าเส้นชัย

ผู้สนใจสามารถสมัครลงวิ่งได้ที่ www.alphame.co.th/run-for-better-life/ ตั้งแต่วันนี้ถึง19 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/RunforBetterLifeatDoiHang/