ขุขันธ์วิทยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วิ่ง

เพื่อสุขภาพ! กับ เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล กับ “ขุขันธ์วิทยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1”

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เพื่อสุขภาพ! กับ เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล กับ “ขุขันธ์วิทยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1”

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนขุขันธ์วิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “ขุขันธ์วิทยา เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1” ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ บริเวณโรงเรียน ขุขันธ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ เฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนขุขันธ์วิทยา และระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนของโรงเรียน และด้านกีฬา พร้อมปลูกฝังให้เยาวชน และประชาชนรักการออกกำลังกาย อีกทั้งยังสนับสนุนให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย

 

ผู้สนใจสามารถสมัครวิ่งได้ทาง facebook ขุขันธ์วิทยา มินิมาราธอน หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องสมาคมผู้ปกครอง และศิษย์เก่า โรงเรียน ขุขันธ์วิทยา อาคาร 4 ชั้นล่าง ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2562