ทดสอบสมรรภาพร่างกายทำได้อย่างไร

Home / Sport Health Fit & Firm / ทดสอบสมรรภาพร่างกายทำได้อย่างไร

Various

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนอกจจากจะทราบถึงความแข็งแรงแล้ว ยังสามารถบอกถึงภาวะสุขภาพ ทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติได้อีกด้วย คนทั่วไปมักคิดว่าการออกกำลังกายเพียงชนิดเดียวก็เพียงพอสำหรับสุขภาพที่ดีแล้ว ในความเป็นจริงคนที่ว่ายน้ำอย่างเดียวก็อาจจะกระดูกพรุนเพราะไม่มีแรงต้านที่หนักพอ คนที่วิ่งทุกวันลุกนั่งแค่ไม่กี่ครั้งขาก็ขาอ่อนทั้งๆที่คิดว่าแข็งแรง คนที่เล่นโยคะเมื่อได้วิ่งแค่แระเดี๋ยวเดียวก็อาจจะเหนื่อยหอบ ส่วนคนที่เล่นเวทมากเกินไปก็อาจตัวแข็งจนเกาหลังตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ

20120727151606_303192096598ในเมื่ออาหารยังมี 5 หมู่ และเราก็ควรกินให้ครบทุกหมู่ มิเช่นนั้นอาจทำให้เราเจ็บป่วยได้ ดังนั้น การออกกำลังกายก็จำเป็นต้องทำให้ครบทั้ง 3 รูปแบบ คือ ความแข็งแรงของหัวใจ-ปอด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความยืดหยุ่นของเส้นเอ็น ซึ่งจะต้องมีการทดสอบสมรรถภาพอยู่เป็นระยะเพื่อประโยชน์ของตนเอง เราจึงมีวิธีการทดสอบสมรรถภาพที่คุณควรรู้มาฝากกัน

1. การทดสอบความแข็งแรงของหัวใจ-ปอด

เครื่องวัดความจุปอด
เครื่องวัดความจุปอด

– การวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก

– การวัดความดันโลหิต ค่ามาตรฐานสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทั้งชาย-หญิง สูงสุดอยู่ที่ 120-129 มม.ปรอท และต่ำสุดอยู่ที่ 80-84 มม.ปรอท

– การวัดอัตราการเต้นหัวใจในช่วงการออกกำลังกายนานๆ เช่น จักรยานวัดงาน , การก้าวขึ้น-ลง , การเดิน-วิ่งมากกว่า 1 กม. (คิดค่ามาตรฐานจากร้อยละ 80 ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด = 0.8(220-อายุ)

– วัดความจุปอด ด้วยการเป่าลมสุดแรงเข้าเครื่องสไปโรมิเตอร์ (นำผลที่ได้มาหารด้วยน้ำหนักตัว)

heart-rate

2. การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

1192703477_7661– การวัดความแข็งแรงของมัดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เช่น แรงบีบมือ แรงเหยียดแขน-ขา

– การวัดความอดทนของกล้ามเนื้อ เช่น การวิดพื้น ลุก-นั่ง

strengh

3. การทดสอบความยืดหยุ่นของเส้นเอ็น

elastic1– การวัดความอ่อนตัวในการงอตัวไปข้างหน้า

– การวัดความอ่อนตัวของร่างกายช่วงบนในการแตะมือ 2 ข้างไปด้านหลัง

elastic

4. การคำนวณความสัมพันธ์ของสัดส่วนร่างกาย

spd_20110118102206_b– การวัดส่วนสูง น้ำหนัก เพื่อคำนวณดัชนีมวลกาย ซึ่งเท่ากับน้ำหนัก(กก.) หารด้วยส่วนสูง(เมตร)ยกกำลัง 2  ซึ่งค่าค่ามาตรฐานอยู่ที่ 18.5-24.9

– การวัดรอบเอวและรอบสะโพก เพื่อประเมินอัตราส่วนและความเสี่ยง  รอบเอวมาตรฐานผู้ชายไม่เกิน 36 นิ้ว ส่วนผู้หญิงไม่เกิน 32 นิ้ว

นอกจากนี้นายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน ได้ศึกษาในผู้ที่นอนเฉยๆไม่ได้ประกอบกิจกรรมใดเลย พบว่า ภายใน 3 สัปดาห์สมรรถภาพการทำงานของหัวใจและปอดลดลง 25% มวลกระดูกสูญเสียหรือลดลง1% ต่อสัปดาห์ และอาจลดลงต่อเนื่องได้ถึง 50% นอกจากนี้ใน 1 เดือนขนาดของกล้ามเนื้อจะลดลง 10-20%

ซึ่งในปัจจุบันหลายคนมีการเคลื่อนไหวน้อยมาก ฉะนั้นควรลุกขึ้นมาให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย ขอเพียงทำอย่างถูกวิธี สม่ำเสมอ เมื่อกายพร้อมใจพร้อมเราก็ทำได้ครับ

+-+-+-+-+–+-+–+-+-+–+-+-+–+-+-