โยคะกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ต่อสมองและจิตใจ

Home / Sport Health Fit & Firm / โยคะกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ต่อสมองและจิตใจ

168580680

  “โยคะ” เป็นการฝึกตนเองที่ถือกำเนิดจากประเทศอินเดียที่มีมานานกว่า 5,000 ปี ซึ่งในปัจจุบันโยคะเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ได้รับความสนใจและฝึกกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะบรรดากลุ่มผู้หญิง เพราะเป็นกิจกรรมที่เล่นได้ง่ายและไม่ต้องลงทุนอะไรมากนัก ผู้ฝึกหลายท่านเชื่อว่าการเล่นโยคะช่วยทำให้ผอมลง ซึ่งจริงๆแล้วการฝึกโยคะไม่ได้มีเป้าประสงค์หลักที่การลดน้ำหนัก เพราะดึงเอาพลังงานมาใช้ไม่มากนักถ้าเทียบกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิคชนิดอื่นๆ แต่โยคะสามารถช่วยในด้านอื่นที่กิจกรรมแอโรบิคบางอย่างให้ไม่ได้

84286007ศาสตราจารย์เนฮา ก็อธ และทีมงานจาก ม.อิลลินอยส์ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกโยคะอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่อง การเผาผลาญพลังงาน กระบวนการทำงานของร่างกาย ระบบความจำ ความสนใจ การเรียนรู้ทางภาษา การศึกษา วิธีการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และการตัดสินใจ สำหรับการทดลองได้แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน (อายุ 20 ปีเท่ากัน) กลุ่มที่ 1 ให้ฝึกโยคะ 4 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 20 นาที(ท่านั่ง ยืน นอน การยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ และการกำหนดลมหายใจ) กลุ่มที่ 2 ให้วิ่งจ๊อกกิ้ง 4 ครั้ง/สัปดาห์  ครั้งละ 20 นาที (กำหนดอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด คิดเป็น 120-140 ครั้ง/นาที) ส่วนอีกกลุ่มไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลย

หลังจากทดลองเป็นระยะเวลา 3 เดือน ได้นำผู้ทดลองทั้งหมดมาทดสอบ ปรากฏว่าการวิ่งจ๊อกกิ้งช่วยในเรื่องการเผาผลาญพลังงาน ควบคุมน้ำหนักได้ดีที่สุด แต่ในเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของร่างกาย ระบบความจำ ความสนใจ ฯลฯ นั้น การฝึกโยคะช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยผู้ที่วิ่งจ๊อกกิ้งมีผลไม่ต่างกับกลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายเลย

200339179-001ศาสตราจารย์ก็อธจึงได้กล่าวว่า การฝึกโยคะนั้นมีการจัดระเบียบร่างกายได้อย่างถูกต้อง กำหนดลมหายใจได้มั่นคง ควบคุมสมาธิความสงบของร่างกายและจิตใจไม่ให้วอกแวก สิ่งเหล่านี้ส่งผลดีต่อสมองและความสัมพันธ์ของระบบการทำงานของร่างกาย โดยสรุปประโยชน์ของการฝึกโยคะดังนี้

102295068– ด้านร่างกายภายนอก ช่วยให้มีความยืดหยุ่นสูงลดการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

– ระบบภายในเสถียร ช่วยเรื่องระบบหายใจ ไหลเวียนเลือด ทำให้ผู้ที่มีความดันสูงลดต่ำลง ทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

– ด้านจิตใจช่วยให้ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีสมาธิแน่วแน่ ลดความเครียด

– ด้านสมองช่วยให้มีความจำที่ดีขึ้น เรียนรู้อะไรได้เร็ว มีการแก้ปัญหาและใช้เหตุผลได้ดี

ทั้งนี้ยังเชื่อว่าการทดลองและการค้นพบนี้ จะทำให้หลายคนหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการฝึกโยคะ กิจกรรมที่ทำง่ายๆที่ได้มาซึ่งสุขภาพร่างกายและจิตใจ