สายวิ่งต้องฟัง สักครั้งในชีวิต ที่ เบอร์ลิน มาราธอน ครูดิน แนะนำวิธีวิ่ง จบแบบไม่เจ็บ

สายวิ่งต้องฟัง สักครั้งในชีวิต ที่ เบอร์ลิน มาราธอน ครูดิน แนะนำวิธีวิ่ง จบแบบไม่เจ็บ

1ใน 6 เมเจอร์ของการวิ่งมาราธอนระดับโลก นั่นคือ เบอร์ลินมาราธอน และยังเป็นสนามที่มีการทำสถิติโลกมากครั้งที่สุด ซึ่งคาดว่าจะมีการทำลายสถิติโลกอีกในปีนี้