จากปาก ‘ปธ.ฟีฟ่า’? ทำไมไทย(อาเซียน)ตื่นตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

จากปาก ‘ปธ.ฟีฟ่า’? ทำไมไทย(อาเซียน)ตื่นตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

นโยบายเจ้าภาพร่วมของฟีฟ่า เหตุใดทำไมประเทศไทยจึงตื่นตัวกับโอกาสที่ชาติอาเซียนคิดว่าจะได้ร่วมจัดหรือเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในอนาคต