ถ่ายทอดสด!  พัทยามาราธอน 2016 ครั้งที่ 25

ถ่ายทอดสด! พัทยามาราธอน 2016 ครั้งที่ 25

พัทยามาราธอน 2016 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 เมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสัญลักษณ์ทาง วัฒนธรรมด้านกีฬามหาชนและเป็นประเพณีสำหรับเมืองพัทยา