ไทยประกันภัย ชวนวิ่ง พร้อมร่วมกิจกรรมดีๆตอบแทนสังคม “พี่ช้าง CHARITY MINI MARATHON 2018”

ไทยประกันภัย ชวนวิ่ง พร้อมร่วมกิจกรรมดีๆตอบแทนสังคม “พี่ช้าง CHARITY MINI MARATHON 2018”

ไทยประกันภัย ชวนคนรักสุขภาพร่วมกิจกรรมดีๆตอบแทนสังคม “พี่ช้าง CHARITY MINI MARATHON 2018” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา