จับตา!! บอล ภาราดร ควง โปรปณัชช์ ลงหวดวงสวิง ลิโพ กอล์ฟ ทีม

จับตา!! บอล ภาราดร ควง โปรปณัชช์ ลงหวดวงสวิง ลิโพ กอล์ฟ ทีม

ภราดร ศรีชาพันธุ์ จับคู่ โปรปณัชช์ บุรุษชาต ในนามทีม ส.แหลม ฉบังฯ เตรียมลงหวดวงสวิงศึก “ลิโพ กอล์ฟ ทีม” สนาม 3 ที่สนาม…