‘สภากาชาดไทย’ เชิญคนไทยร่วมทำบุญเชิงสุขภาพใน ‘วิ่งกระตุกหัวใจ’

‘สภากาชาดไทย’ เชิญคนไทยร่วมทำบุญเชิงสุขภาพใน ‘วิ่งกระตุกหัวใจ’

เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม “เดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ” เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ