กระแสตอบรับดี! นักวิ่งกว่า 1,000 ชีวิตร่วมงาน “วิ่งท่อง ล่องสวนยาง” จังหวัดอุบลราชธานี เกินคาด

กระแสตอบรับดี! นักวิ่งกว่า 1,000 ชีวิตร่วมงาน “วิ่งท่อง ล่องสวนยาง” จังหวัดอุบลราชธานี เกินคาด

สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นำทีมผู้บริหารและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด “วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้านชวน วิ่งท่อง ล่องสวนยาง” ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561

กกท. จัดแข่ง วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้านชวน วิ่งท่อง ล่องสวนยาง

กกท. จัดแข่ง วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้านชวน วิ่งท่อง ล่องสวนยาง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้านชวน วิ่งท่อง ล่องสวนยาง กีฬาวิ่งแนวใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มที่จังหวัดระยองและอุบลราชธานี สร้างกระแสรักสุขภาพ พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านในชุมชน