วิลาวัณย์ นักตบลูกยางสาวไทยรับโล่ชูเกียรติ สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561

วิลาวัณย์ นักตบลูกยางสาวไทยรับโล่ชูเกียรติ สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดงานและพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันสตรีไทย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา