‘หมอนอิง’ ควง ‘เงือกฟ้า’ ร่วมสอนว่ายน้ำคนหูหนวกในกิจกรรม Speedo Swim Generation 2018

‘หมอนอิง’ ควง ‘เงือกฟ้า’ ร่วมสอนว่ายน้ำคนหูหนวกในกิจกรรม Speedo Swim Generation 2018

ด้วยความตระหนักถึงปัญหาการจมน้ำที่ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำทั่วโลกมีมากถึง 372,000 คนต่อปี สปีโด จึงได้จัดกิจกรรม Swim Generation ขึ้น โดยความมุ่งหวังที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้