สิงห์ จับมือช่อง 3 จัดปั่นออกกำลัง ร่วมชมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์อโยธยา พร้อมดารา “บุพเพสันนิวาส”

สิงห์ จับมือช่อง 3 จัดปั่นออกกำลัง ร่วมชมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์อโยธยา พร้อมดารา “บุพเพสันนิวาส”

วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม “ครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับ สิงห์อาสา และภาคีเครือข่าว ร่วมสืบสวนวัฒนธรรมไทย ตอน ปั่นชมเมืองอโยธยา” ครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น