Did you know? เหลือเชื่อค่าเหนื่อยนักเตะไทยคนแรกที่ค้าแข้งต่างแดน

Did you know? เหลือเชื่อค่าเหนื่อยนักเตะไทยคนแรกที่ค้าแข้งต่างแดน

สุดอึ้ง หลังเผยตัวเลขค่าเหนื่อย เอกไชย สนธิขันธ์ นักเตะไทยคนแรกที่ย้ายไปค้าแข้งในต่างประเทศ โดยสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2512