จริงหรือ! แค่ แกว่งแขน ก็ได้สุขภาพดี

จริงหรือ! แค่ แกว่งแขน ก็ได้สุขภาพดี

ไม่น่าเชือว่าเรื่องง่ายๆ แบบแค่การ แกว่งแขน ก็สามารถทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้ แต่มันเป็นเรื่องจริง เพราะอะไรนะหรือ ก็เพราะว่าตรงใต้หัวไหล่ของคนเรานั้น หรือที่เราเรียกกันว่า รักแร้ คือ ชุมทางของต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่ และอีกจุดหนึ่งที่มีต่อมน้ำเหลืองขนาดใหญ่ด้วยเช่นกันก็คือ บริเวณโคนขาหนีบ การขยับหัวไหล่และรักแร้ หรือการแกว่งแขน หรือการว่ายน้ำที่มีทั้งการขยับหัวไหล่และขาหนีบ…