เบื้องหลังแฟชั่น!โม ธาราทิพย์ ศรีดี ราชินียิมนาสติกเมืองไทย

เบื้องหลังแฟชั่น!โม ธาราทิพย์ ศรีดี ราชินียิมนาสติกเมืองไทย

“โม” ธาราทิพย์ ศรีดี “ราชินียิมนาสติกเมืองไทย” กับการถ่ายแฟชั่นให้หนังสือ “Gossip Star” ในคอลัมน์ “สปอร์ตแฟชั่น” ติดตามรับชมได้ในวันที่ 13 ก.พ.57 ทุกแผงหนังสือใกล้บ้านท่าน