กำลังใจเต็มเปี่ยม จุตินันท์ พานักกีฬา พาราลิมปิก ทีมชาติไทย เข้ารับพร “สมเด็จพระสังฆราช”

กำลังใจเต็มเปี่ยม จุตินันท์ พานักกีฬา พาราลิมปิก ทีมชาติไทย เข้ารับพร “สมเด็จพระสังฆราช”

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้นำคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเสด็จประทานพระสัมโมทนียกถา และประพรมพระพุทธมนต์ ที่พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม.