มหกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019

มหกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019

12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019 กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา

ปีที่ 26! กับงานวิ่ง 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018

ปีที่ 26! กับงานวิ่ง 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018

12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018 ถือได้ว่าเป็นสนามวิ่งเพื่อสุขภาพประเพณีที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปให้ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561

เอ็น.ซี.ซี.จับมือกกท. จัด “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ” ครั้งที่ 25

เอ็น.ซี.ซี.จับมือกกท. จัด “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ” ครั้งที่ 25

เอ็น.ซี.ซี. ฯ จับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรุงเทพมหานคร พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2017” ครั้งที่ 25 งานวิ่งระดับตำนานของเมืองไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม