12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018

ปีที่ 26! กับงานวิ่ง 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018

12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018 ถือได้ว่าเป็นสนามวิ่งเพื่อสุขภาพประเพณีที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปให้ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561

เอ็น.ซี.ซี.จับมือกกท. จัด “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ” ครั้งที่ 25

เอ็น.ซี.ซี. ฯ จับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรุงเทพมหานคร พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2017” ครั้งที่ 25 งานวิ่งระดับตำนานของเมืองไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม