MOE Cup 2017 ก้าวข้ามความขัดแย้ง สร้างความสามัคคีแดนใต้

MOE Cup 2017 ก้าวข้ามความขัดแย้ง สร้างความสามัคคีแดนใต้

ฟุตบอล ยู 18 หรือ MOE คัพ ของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ถือเป็นรายการใหญ่ของสิงห์นักเตะแดนด้ามขวานอีกรายการ เน้นสร้างความสามัคคีในแถบจังหวัดทางภาคใต้