กกท. รับลูกกระทรวงท่องเที่ยว-กีฬา ตั้ง “เมืองกีฬา” หวังเป็นศูนย์กลางกีฬาอาเซียน

กกท. รับลูกกระทรวงท่องเที่ยว-กีฬา ตั้ง “เมืองกีฬา” หวังเป็นศูนย์กลางกีฬาอาเซียน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดนโยบาย จัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) คัดเลือกทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกระดับสู่เมืองกีฬา เผยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยกระดับประเทศไทย เป็นศูนย์กลางกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียน