ปิดฉากF1แข่งราชดำเนินเตรียมหาที่แข่งใหม่

Home / ข่าวกีฬาในประเทศ / ปิดฉากF1แข่งราชดำเนินเตรียมหาที่แข่งใหม่

f1_thai

ความเคลื่อนไหวโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่งฟอร์มูล่าวันซึ่งคณะทำงานได้เจรจา และทำงานร่วมกับสมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (เอฟไอเอ) กำหนดแข่งขันในปี 2015 ในรูปแบบจัดแข่งขันแบบ ซิตีเรซ (ถนนในเมือง) ใช้เส้นทางบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยกำลังดำเนินการจัดทำมาสเตอร์แพลน หรือแผนปฏิบัติการ เพื่อขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ก่อนจะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ แต่ได้เกิดกระแสการคัดค้านจากหน่วยงานและประชาชนเป็นอย่างมากนั้น

ล่าสุด นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเผยว่า ตามแผนแรกของคณะทำงาน ที่กำหนดใช้เส้นทางแข่งขันบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนิน และผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยหลายแห่งนั้น ตามที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ระบุไว้ด้วยว่า ห้ามกิจกรรมสนามแข่งรถในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ทำให้แผนการใช้เส้นทางดังกล่าว ไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม รมต.กีฬา กล่าวว่า กระทรวงฯ ยังคงเดินหน้าต่อไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยอยู่ในขั้นตอนที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จะต้องหาพื้นที่สำรองแห่งใหม่ อาทิ บริเวณศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ และ เมืองทองธานี รวมทั้งได้เปิดโอกาสจังหวัดใหญ่ ๆ ที่มีศักยภาพตามหลักเกณฑ์ของเอฟไอเอ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพได้ ไม่ว่าจะเป็น นครราชสีมา ภูเก็ต ขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่สำคัญ จังหวัดเจ้าภาพควรจะต้องมีโรงแรมที่พักที่มีระดับรองรับเพียงพอ รวมทั้งต้องมีสนามบินที่รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้