จะดีหรอ!อินโดได้เป็นเจ้าภาพเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่18

Home / ข่าวกีฬารอบโลก / จะดีหรอ!อินโดได้เป็นเจ้าภาพเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่18

Jakarta2018

ตัวแทนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งอินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซีย และเทศบาลนครจาการ์ต้า ฯลฯ เดินทางประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) ที่คูเวตซิตี้ ประเทศคูเวต เพื่อตกลงรายละเอียดในการมอบหมายให้ อินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ในค.ศ.2018 หรือ ค.ศ.2019 แทน เวียดนาม ที่ถอนตัวไป

หลังจากนั้น นางริต้า ซูโบโว่ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งอินโดนีเซียแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่า โอซีเอ พอใจในสภาพความพร้อมของกรุงจาการ์ต้า ที่มีสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม โรงแรมที่พัก และสถานที่ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค เพียงพอต่อการเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ได้เป็นอย่างดี และ โอซีเอไม่ขัดข้องที่จะให้มีเมืองอื่น ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาบางชนิดของกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 เพิ่มเติมอีกเช่นกัน

สำนักข่าวแห่งชาติ อันตาร่า ของอินโดนีเซียรายงานว่า นอกจากกรุงจาการ์ต้าที่มีความพร้อมในการเสนอตัวเป็นสนามแข่งขันกีฬา เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 โดยใช้สนามเสนายัน สปอร์ต คอมเพล็กซ์ เป็นศูนย์กีฬาหลักแล้ว คาดว่า เมืองปาเลมบังจะเป็นสนามแข่งอีกแห่งหนึ่ง เพราะมีสปอร์ต คอมเพล็กซ์จากกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 เมื่อค.ศ.2011 พร้อมหมู่บ้านนักกีฬา ที่สามารถใช้งานได้ทันทีอีกด้วย ขณะที่เมื องใหญ่อีกหลายแห่ง ยืนยันว่า พร้อมจะเป็นสนามแข่งขันกีฬาประเภททีมต่างๆ เพื่อบรรเทาภาระของกรุงจาการ์ต้าในอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นกัน